google-site-verification=xGTL0v4-ybKjuCGQ_p5N8OOHyXW-Hmpb8A6G4xNDJPU google-site-verification=xGTL0v4-ybKjuCGQ_p5N8OOHyXW-Hmpb8A6G4xNDJPU
Klienta pieredzes stāsts: kompetenču novērtēšana ar Great People Inside | FIT HR
16498
post-template-default,single,single-post,postid-16498,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Klienta pieredzes stāsts: kompetenču novērtēšana ar Great People Inside

kompetenču novērtēšana

Klienta pieredzes stāsts: kompetenču novērtēšana ar Great People Inside

Problēma 

Pieņemt lēmumu par 2 darbinieku iecelšanu vadītāju amatos, un precīzi zināt, kā tieši šie darbinieki būt jāatbalsta, lai darba izpilde būtu veiksmīga 

Vai līdz šim bija izmantojuši kompetenču novērtēšanu? Nebija. 

Procesa norise 

Kompetenču novērtēšana tika veikta diviem organizācijas darbiniekiem. Novērtēšanai tika izmantots inovatīvs un jauns risinājums – digitāla kompetenču novērtēšanas platforma Great People Inside. Tā kā šis procesa tika uzticēts FITHR speciālistiem, tad klientam sistēmā tika izveidots pastāvīgs organizācijas profils, bet visas tālākās darbības uzņēmās profesionāļi. 

Kā tas darbojas? 

Kompetenču novērtēšana bija ērta un ātra visām iesaistītajām pusēm, jo FITHR apmācīti darbinieki veica nepieciešamās darbības platformā, uzstādot nepieciešamos vērtēšanas parametrus atbilstoši amatam, uz kuru abi pretendenti tika izskatīti. Pēc tam darbinieki saņēma saiti uz novērtējuma testu.  

Platormā uzstādītie parametri palīdz kontrolēt novērtēšanas procesu. Tas nozīmē, ka atbildīgā persona ir informēta, kad testa aizpilde tiek uzsākta, cik ilgu laiku darbinieks ir veltījis novērtējuma izpildei un arī kad tā tiek pabeigta. Ir iespējams uzstādīt noteikti izpildes termiņu, līdz ar to darbinieks saņem paziņojums, kad tuvojas termiņa beigas. 

Pateicoties platformā iestatītajiem parametriem un veiksmīga komunikācijai, darbinieku novērtēšanas kopējais laiks bija četras dienas. 2020.gada 1.jūlijā tika izveidoti novērtējuma testi, kuriem termiņš  bija noteikts 8.jūlijs.  Darbiniekiem izdevās veltīt laiku jau ātrāk un aizpildīt testus līdz 5.jūlijam. Kad tests ir aizpildīts, tad norādītā kontaktpersona saņem novērtējuma rezultātus. Novērtējuma rezltāti  vienmēr  ir pieejami sistēmā, ja tos nepieciešams pārskatīt un redzēt darbinieka attīstības progresu. 

Ja uzņēmums izvēlas pats tālāk strādāt ar datiem, tad noteiktos gadījumos tas var būt arī nobeigums, tomēr šī organizācija izvēlējas papildus pakalpojumu – kompetenču interviju un rezultātu diskusija ar darbiniekiem. Šo procesa daļu veica FITHR kompetents speciālists.  

Novērtējuma rezultāti vienmēr ir materiāls jautājumu uzdošanai un pilnīgākas situācijas izpratnes veidošanai, tādēļ ir kritiski svarīgi izrunāt rezultātus ar pašiem darbiniekiem.  

Iegūtie rezultāti 

Vienam no kandidātiem novērtējums atklāja labu vadītāja potenciālu, kā arī skaidras vadlīnijas tālākajai attīstībai. 

Otram kandidātam novērtējums atklāja vairākus riskus, ka lielas iestādes vadība var būt pārmērīga un prasīt neadekvātu cilvēka resursu, lai pielāgotos, tāpēc ieteikums bija kandidātam turpināt darbu nozīmīga vadošā speciālista amatā, kas izpilda stratēģisku lomu organizācijā.  

Uzņēmuma ieguvums 

Viennozīmīgi organizācijai ir izšķiroši, kādi tieši cilvēki ieņem vadošās lomas, jo no tā atkarīgs, vai organizācija spēs sasniegt savus mērķus. Pieņemot datos balstītu lēmumu, organizācija būtiski ietaupīja savs resursus, novirzot investīcijas darbinieku attīstībā labākajā piemērotākajā veidā. 

Par uzņēmumu 

Valsts sektora organizācija. Mēs arī sākam novērot tendenci, ka valsts pārvalde būtiski mainās, izmantojot labāko praksi organizāciju un cilvēkresursu vadībā,  interesējas par efektivitāti, datos balstītu lēmumu pieņemšanu, kā arī kopumā par mūsdienīgu personāla vadību. 

Vēlies saņemt piedāvājumu kompetenču novērtēšanai? Sazinies ar mums!