4 sliktu priekšnieku veidi, kas rada darbiniekiem vēlmi aiziet no uzņēmuma