google-site-verification=xGTL0v4-ybKjuCGQ_p5N8OOHyXW-Hmpb8A6G4xNDJPU google-site-verification=xGTL0v4-ybKjuCGQ_p5N8OOHyXW-Hmpb8A6G4xNDJPU
Darbinieku attīstība | FIT HR
16208
page-template-default,page,page-id-16208,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Darbinieku attīstība

Kompetenču novērtēšana

Esakompetenču novērtēšanam sertificēti partneri Great People Inside. Great People Inside (GPI) ir DIGITĀLS kompetenču novērtēšanas rīks, kas sniedz izvērstu informāciju par kompetenču līmeni konkrētajam amatam, kā arī atbilstību vidēji globālajam amata standartam. Papildu kompetenču novērtēšanai kandidāti GPI izpilda arī verbālās spriestspējas un skaitliskos testus.

Veicot kompetenču novērtējumu, Jūs iegūstat objektīvus datus, ko varat izmantot darbinieku attīstības plānošanai, kā iekļaut lēmuma pieņemšanas procesā, tādējādi arī mazinot iespēju pieņemt darbā neatbilstošu darbinieku.

GPI ir multivalodu rīks, izveidots vadības līmeņa un arī strādnieku novērtēšanai. Testa rezultātu lasīšanai nav nepieciešamas speciālas prasmes. Tos viegli sapratīs un spēs izmantot katrs vadītājs un personāla speciālists.

Ko iegūst uzņēmums?

 • Datos balstīta pieeja
 • Ātrāka lēmuma pieņemšana
 • Atbilst LEAN domāšanas veidam
 • Darbinieka atbilstība amatam
 • Augstāka darba izpilde

Darbinieku un kandidātu novērtēšana ar Lumina Spark

Piedāvājam klientiem inovatīvos Lumina Learning attīstības rīkus, kas ir atbilstoši esošajām darba devēju vajadzībām.

Vai ikdienā risināt šādas problēmas?

 • Biežas starppersonu un starpnodaļu konfliktsituācijas organizācijā
 • Jaunie darbinieki grūti iekļaujas komandā un uzņēmuma kultūrā
 • Pārdošanas rezultāti ir mainīgi
 • Darbinieki neuzņemas atbildību un neizrāda iniciatīvu

LUMINA SPARK personības testa rezultāti atspoguļo indivīda personības 24 īpašības krāsainā mandalā. Informācija ir viegli uztverama un saprotama. Īpašību izpausmes līmeni ir iespējams skatīt dabiskā, sociālajā ikdienas un stresa vidē, ļaujot padziļināti un pilnvērtīgi analizēt situāciju 72 īpašību izpausmēs.

LUMINA SPARK  izmanto arī darba grupām un komandām, izvērtējot, vai attiecīgas departamenta funkcijas izpildei ir visi nepieciešamie resursi un kā tie savstarpēji mijiedarbojas.

Kādi ir uzņēmuma ieguvumi?

 • kvalitatīva uz pierādījumiem balstīta personāla atlase
 • konstruktīva ātra lēmumu pieņemšana
 • efektīvu projekta komandu izveide
 • kvalitatīvas starppersonu un starpdepartamentu attiecības
 • augoši pārdošanas rezultāti
 • precīzs idarbinieku attīstības plāns horizontālai vai vertikālai izaugsmei organizācijā
Pieredze no FITHR klientiem:
Man bija fantastiska iespēja piedalīties Ilvas Bērziņas vadītajā darba kolektīva komandas resursu apzināšanas treniņā. Gribu viņai pateikties par to, ka lika man mācīties, sajust un izjust sevi un savus kolēģus.
Lai  būtu izaugsme un ilgtspējīga uzņēmuma attīstība nepārtraukti ir jāmācās, jāpilnveido sevi un jākonsolidē visas komandas spēki. Un visa pamatā ir jāstrādā ar sevi, lai to veiksmīgāk varētu darīt šāds seminārs – nodarbība ir tieši tas, kas nepieciešams. Šī nodarbība man lieka palūkoties uz sevi, analizēt kā es rīkojos dažādās situācijās, un ļāva manus kolēģus ieraudzīt pavisam citā gaismā. 
Iesaku gan lieliem gan maziem kolektīviem. 
Tallink Latvija B2B pārdošanas speciāliste
Ilze Zaube-Mezīte

Vairāk par Lumina Learning www.luminalearning.com