google-site-verification=xGTL0v4-ybKjuCGQ_p5N8OOHyXW-Hmpb8A6G4xNDJPU google-site-verification=xGTL0v4-ybKjuCGQ_p5N8OOHyXW-Hmpb8A6G4xNDJPU
Personāla vadība | FIT HR
15652
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15652,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Personāla vadība

Personāla vadības procesu izstrāde

FITHR personāla vadības ekspertiem, kuru pieredze šajā nozarē ir virs 20 gadiem, ir uzkrātas zināšanas un ļoti spēcīgas praktiskās iemaņas par katru personāla vadības procesa komponenti, tāpēc varam būt labākais partneris uzņēmuma šī projekta realizēšanai.
Svarīgi apzināties, ka izstrādāt un ieviest funkciju uzņēmumā nav vienkāršs vai ātrs process. Tā pamatā ir iepazīt uzņēmuma darbību, nozari, ko uzņēmums vēlas sasniegt, kāda ir stratēģija, lai iekļaujot personāla vadības funkciju, tā papildinātu un veiksmīgi iekļautos esošajos procesos.
Šis pakalpojums būs aktuāls uzņēmumiem, kas virzās uz ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un sertifikāciju un vēlas nodrošināt kvalitatīvu cilvēkresursu vadību, lai spētu piegādāt nevainojamo kvalitāti klientiem katru reizi. Šī sertifikāta iegūšanai tiek veikts uzņēmuma audits, kur viens no kvalitātes kritērijiem ir definēts uzņēmuma personāls un nepieciešamās kompetences.

 

Organizācijas procesu un atbildību matricas izstrāde

Lai gan nosaukums šim personāla vadības pakalpojumam ir sarežģīts, un ne visiem būs pašsaprotams, bet tā pienesums uzņēmumam būs neatsverams.

Vienkāršos vārdos izsakoties, šīs matricas izstrāde sevī ietver visas uzņēmuma struktūras, hierarhijas un pienākumu izstrādi no paša vienkāršākā amata līdz augstākajai uzņēmuma vadībai. Šis matricas izveide iespējama arī mazākā mērogā, izstrādājot to noteiktam departamentam.

Organizāciju procesu un atbildību matricas izstrādes pamatā arī ir audits, kur tiek fiksētas visas funkcijas, kas konkrētā departamentā ir nepieciešams veikt. Ļoti iespējams, ka uzņēmums vēlas papildināt departamenta funkcionalitāti, ieviešot jaunus pienākumus, tomēr nav skaidrības, kam un kāpēc. Lai to izprastu, ir jāiedziļinās katra darbinieka amatā – prasmes un esošie pienākumi, lai redzētu, vai šis pienākums varētu atbilst viņa profilam. Kad izpēte ir veikta, tad jaunie pienākumi tiek iekļauti departamenta izpildē, kā arī tiek sagatavoti attiecīgie dokumenti, lai arī formāli tas ir noteikts un fiksēts .

Kāds var būt ieguvums? Veiksmīga pienākumu sadale un pārdale, lai uzņēmums vai tā departaments darbotos efektīvi. Mūsu pieredzē departamenta produktivitāte var pieaugt par 30%.

 

Organizācijas normatīvo dokumentu izstrāde

Šis personāla vadības pakalpojums var būt noderīgs uzņēmumam vairākos gadījumos. Pirmais no tiem ir uzņēmējdarbības uzsākšana un personāla pieņemšana darbā. Pie mums vēršas jaunie uzņēmēji, kas labi pārzina jomu, kurā uzsāk biznesu, tomēr padziļinātas personālvadības zināšanas trūkst. Uzņēmuma vadītājs vēlas nodrošināt labu personāla dokumentu vadību un administrēšanu, tāpēc ir gatavs iesaistīt profesionāļus, kas sagatavotu tieši konkrētajam uzņēmumam atbilstošu dokumentu, instrukciju, procedūru un veidlapu paketi.

Dokumentu apjoms var būt arī ievērojams, bet jāņem vērā, ka varam ieteikt izstrādāt dokumentus secīgi, sadalot darbus ilgākā laika posmā, ņemot vērā darbinieka dzīves ciklu uzņēmumā jeb to, kādi soļi jāveic noteiktā nodarbinātības etapā.

Otrs gadījums ir dokumentu izstrāde pēc tam, kad ir uzsākta sadarbība ar uzņēmumu, kas jau kādu laiku darbojas. Kādā brīdi klients saskaras ar apstākļiem, kas norāda uz to, ka esošie dokumenti ir nepilnvērtīgi un nepieciešama to pilnveidošana, atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem.

Trešais variants ir konkrēta uzņēmuma vēlme ieviest procedūru vai instrukciju, tomēr tās izstrāde ir laikietilpīga un sarežģīta, tāpēc uzņēmuma personāla profesionāļi izvēlas nodot dokumentu izstrādi ārpakalpojuma sniedzējam.

 

Funkciju audits

Ja vadītājam ir novērojumi, ka noteiktu pienākumu izpildei varētu būt par daudz vai par maz darbinieku vai, ja vadītājs ir pamanījis, ka ir pārslogoti darbinieki, darbinieki kuri, garlaikojas vai bieži strīdas, meklējot vainīgo, noteiktās nodaļās regulāri tiek kavēta uzdevumu izpilde, kādēļ netiek sasniegti uzņēmuma mērķi un finanšu rādītāji, tad šie apstākļi ir indikatori, ka funkciju izpildē ir nepieciešamas izmaiņas.

Lai piefiksētu visas esošās situācijas detaļas, tiek veikts funkciju audits. Vadītājiem ir svarīgi pirms audita veikšanas saprast, ka audita veikšanai jānodrošina iespēja uzņēmuma darbiniekiem iesaistīties audita procesā, lai pilnvērtīgi būtu iespējams iegūt precīzu informāciju.

Funkciju audits ir personāla vadības pakalpojums, kas prasa laiku un disciplīnu, un tā mērķis ir citādāks nekā finanšu un grāmatvedības auditam. Funkciju audits fokusējas uz to, ko jūs varat mainīt, lai palīdzētu uzņēmumam sasniegt biznesa mērķus.

 

Darbinieku viedokļu pētījums

Informāciju par darbinieku apmierinātību ar darbu, kā arī regulāru atgriezenisko saiti piedāvā iegūt, izmantojot dažādus digitālus rīkus, tomēr jāņem vērā, ka ne visās uzņēmuma struktūrās darbiniekiem pienākumu izpildē jāizmanto dators vai cita digitāla ierīce. Vai tādiem uzņēmumiem neievākt un nerūpēties par darba apstākļiem un procesu? Mēs uzskatām, ka visiem ir jādod iespēja piemērot labāko personāla vadības praksi!

FITHR darbinieku viedokļu pētījuma pakalpojums piemērots uzņēmumiem , kur nav iespējams visiem darbiniekiem nodrošināt piekļuvi datoram, un datus jāiegūst manuāli, kā arī piedāvājam izstrādāt digitālu darbinieku viedokļu iegūšanu un apkopošanu uzņēmumiem, dod priekšroku elektroniskam formātam. Iepazīstot uzņēmumu, iepazīstot klientu, izstrādājam atbilstošu anketu, lai izzinātu interesējošos jautājumus, kā arī identificētu vispārējo darbinieku apmierinātību ar darbu. uzņēmumā.

Datu iegūšana tiek organizēta uzņēmumam iespējamos laikos, organizējot darbiniekus nelielās grupās, kur procesa vadību uzņemas FITHR profesionāļi. Svarīgi darbiniekiem plaši izklāstīt pētījuma mērķi, iedrošināt, atbildēt uz jautājumiem, palīdzēt izprast kādus apgalvojumus ja nepieciešams, jo iespējams darbiniekiem nav bijusi pieredze piedalīties anketēšanā, tāpēc vēlamies nodrošināt apstākļus, lai šo darbu veiktu efektīvi.Datu apkopošanas termiņš ir individuāls katram uzņēmuma, jo to tieši ietekmē darbinieku skaits, kas aizpildījuši anketas.

Darbinieku viedokļu pātījuma rezultātā uzņēmums iegūst plašu izklāstu, uzņēmuma situācijas analīzi, skaidrojumus rezultātiem, kā arī materiālus tālākam darbam .
Darbinieku viedokļu pētījumu iespējams veikt uzņēmumam kopumā, kā arī atsevišķām nodaļām un individuāli.

 

Aprūpētais uzteikums

Mēdz būt situācijas, kad uzņēmumam nākas šķirties ar darbiniekiem. Šādā situācijā uzņēmums var vēlēties palīdzēt darbiniekiem veiksmīgi turpināt darba gaitas, un tāpēc ir gatavi nodrošināt ar pakalpojumiem, kas veicinātu darbinieka veiksmīgu integrāciju darba meklētāju vidū vai kandidatūras virzīšanu kādā izraudzītā organizācijā.

Šis personāla vadības pakalpojums sevī ietver individuālās sesijas ar darbinieku, kur tiek definēts mērķis – kādās organizācijas un kādu amatu darbinieks var un vēlas darīt, kā arī darbinieks tiek iepazīstināts ar darba tirgus tendencēm, tiek veikts darbs pie nepieciešamo dokumentu pielāgošanas aktuālajam formātam, noris darbs pie darbinieka būtisko kompetenču noteikšanas, kā arī tiek piedāvāts novadīt testa interviju, kur darbinieks tiek gatavots uz reālu darba piedāvājumu .

Ja nav mērķis uzreiz uzsākt jaunas darba attiecības, tad aprūpētā uzteikuma ietvaros sniedzam informāciju par darba meklētājiem piedāvātajām iespējām. Darbinieks iegūst zināšanas par aktuālajam metodēm darba meklēšanā, atlases kompānijām un portāliem, kur iespējams regulāri sekot līdzi interesējošām vakancēm.

Iespējams darbinieks ir sevi realizējis esošajā amatā, un nemaz turpmāk nevēlas turpināt profesionāli pildīt līdzšinējos pienākumus. Šādā gadījumā piedāvājam darbiniekam izpētīt un izanalizēt profesionālās prasmes un personības iezīmes, lai noteiktu resursu, kas varētu būt aktuāli nākošajā darbā. Tālāk jau notiek darbs ar potenciālās karjeras modelēšanu līdz darbinieks rod iedvesmu uzsākt darbu kādā jaunā amatā vai mācībās.

 

Individuālās sesijas (sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskais koučings)

Esat vairākkārt risinājis vienādās vai līdzīga tipa problēmas, nav izdevās nonākt pie ilgtermiņa risinājuma. Ir izmēģinātas dažādas metodes, ko iesaka eksperti, bet nav rezultāta. Pēc ieguldītā laika un darba nevēlaties padoties, bet nezināt, vai pastāv iespēja transformēt problēmu.

Sismētisko sesiju rezultātā vadītājs bez aizspriedumiem spēj apzināties to, ka katrai sistēmai ir tās sākumpunkts, organizācijas tagadni veido līdzšinējie notikumi, tās pagātne. Nav iespējams noliegt, ka viss, kas veido organizāciju, tam ir tiesības būt daļai no sistēmas, un katrai sistēmu veidojošam elementam ir sava loma un nozīme sistēmas darbībā.

 

Mācības par personāla vadību

Piedāvājam izstrādāt un organizēt mācību programmas par jebkuru tēmu personāla vadībā Jūsu organizācijā. Mācības iespējams organizēt individuāli personāla speciālistam, darbiniekam, vadītājam vai arī lielākai komandai, kuras ikdiena saistīta ar cilvēkresursu vadību.

Līdz šim pieprasītas tēmas – “kā strādāt ar sarežģītiem cilvēkiem” , “darbinieku ievadīšana darbā jeb veiksmīgs onbordings”, “kompetenču izstrādāšana”, “personāla stratēģijas izstrāde”, “personāla atlase”, kā arī “pilna darbinieka cikla organizēšana no atlases līdz darba attiecību izbeigšanai”.

Sazinies ar mums

Sazinieties ar mūsu komandu, lai saņemtu konsultāciju.

[]
1 Step 1
Previous
Next